Reference

 • Výčet referenčních staveb: ( od roku 1995 až doposud )
 • Stavební úpravy a přístavba objektu skladu Plzeň Slovany, Šeříková ulice, č. p. 1147/7 a 1149/8
 • Bytový dům Javorná
 • Výměna rozvodů vody,18. ZŠ Plzeň, nám.
 • Odboje 18 Výměna rozvodů vody ZŠ, Plzeň Černice
 • Výměna rozvodů vody, soukr. škola dr. Mauritzové, Plzeň, Ledecká 33
 • Rekonstrukce a oprava objektu Dobřanského pekařství, Dobřany nám. TGM 156
 • Rekonstrukce administrativní budovy MOVO, Plzeň, Železniční 7
 • Výměna rozvodů vody DDÚ, Plzeň, Karlovarská 67
 • Oprava kuchyňského bloku, Plzeň, Ruská 81,
 • 21. ŠJ Půdní vestavba objektu, Plzeň, Spolková 21
 • Stavební úpravy a výměna rozvodů vody v ZŠ, Plzeň, Tachovská 19
 • Stavební úprava a přístavba domu s obecními byty, Starý Plzenec, Husova 87
 • Přírodní expozice opic a australských vačnatců v ZOO Plzeň
 • Modernizace sociálního zařízení v Českém rozhlase Plzeň
 • MAT Plzeň, Lochotínská 24, penzion a prodejna
 • Inženýrské sítě pro 6 RD, Mokrouše
 • Rekonstrukce a přístavba penzionu, Suchá u Jáchymova
 • Stavební úpravy a vestavba objektu Plzeň, Pod Všemi svatými 14
 • Zřízení jídelny a prodejny potravin, Plzeň, nám. Generála Píky 10-12
 • Stavební úpravy objektu Plzeň, Kollárova 20
 • Kladruby, dům s pečovatelskou službou
 • Bytový dům, Plzeň, Plovární č.p. 6391/1 a 6394/1
 • Půdní vestavba Fara Ledce u Plzně
 • Stavba haly a administrativní budovy, Plzeň Litice, Řepná č.p. 527/5
 • Kanalizace a vodovod v lokalitě RD Nýřany, Proti hřbitovu
 • Stavební úpravy statku Klenová
 • Výměna rozvodů vody, Plzeň, Masarykova škola
 • Golf park Plzeň, Dýšiná, objekt C - půdní vestavba
 • Interobal Dýšiná, vestavba kanceláří a skladů ve 2.NP
 • Bytový dům Nová Valcha - Plzeň
 • Vimperk zámek, enviromentální centrum
 • Pekárna a pizzerie, Plzeň, sady 5. května 24
 • Změna užívání objektu p.č. 511/4, dr. Jánkého 1458, Brandýs n.L.
 • Mateřská škola a hřiště pro veřejnost, Brandýs n.L. č.p. 1730/16,17,18 a 1731 a 1732
 • Rekonstrukce bytových domů, Praha, Belgická 24+26
 • Novostavba bytových domů Plzeň Křimice B1 a B2 a vila domů A1, A2, A3 a A4
 • Bytový dům, Plzeň, Farského č.p. 1735 a 1736
 • Bytový dům, Kralovice, nám. Osvobození č.p.85, p.č. 258/1
 • zdravotní instalace pro novostavby, úpravy a rekonstrukce 426 RD i včetně řešení přípojení přípojky kanalizace, vody, plynu, studny a domovní čistírny, dle specifických podmínek jednotlivých domů
 • (reference od roku 1995 až doposud)